צביה

אנו מודות על ההרצאה המלמדת שהענקת לקהל נשים חירשות.
זו הייתה הרצאה שהאירה והלבינה  את המושגים המעורפלים בתחומי התזונה, הגורמים והשלכותיהם,  השפעותיהם על מבנה  גוף האדם ובמיוחד בגיל גבוה.
זה היה מאד חשוב לנו  להביא לקהל זה את הנושא הזה.
בשם הצוות חוג נשים-
תודה רבה —
לך והיענותך להעניק לנו שעה  גנובה מיומך העמוס.
תקווה כי תיעני שוב  להרצאה נוספת.

בברכה ושבת שלום
צביה