הצלחות מצולמות

מירן – רזתה בשיטת אולגה רז
מיכל – רזתה בשיטת אולגה רז
אורנה – רזתה בשיטת אולגה רז
אפרת דוק
עדות מצולמת על קבוצת ההרזיה